Ask i tenn, med sten i malakit på locket, rund 5 x 6 cm, från Munka Tenn

  • 1 575 kr

Ask i tenn, med sten i malakit på locket, rund 5 x 6 cm, från Munka Tenn.Skall du ge bort den i present eller vill delge dina gäster lite mineralkunskap och his

I lager
Artikelnummer: BOX0030
Dela

Ask i tenn, med sten i malakit på locket, rund 5 x 6 cm, från Munka Tenn.


Skall du ge bort den i present eller vill delge dina gäster lite mineralkunskap och historia så skall du läsa följande; 


Malakit  är en mineral med en fascinerande och lång historia, känd för sin  levande gröna färg och karakteristiska vågiga mönstringar. Denna sten  har använts genom historien både som dekorationsmaterial och som  ädelsten i smycken, samt för sina tillskrivna helande egenskaper.

Ursprung och egenskaper

Malakit  består huvudsakligen av kopparkarbonat och är ofta associerad med  kopparfyndigheter, vilket förklarar dess rika, gröna färg. Det är en  relativt mjuk sten, vilket gör den lämplig för olika sorters hantverk,  inklusive skulptering och inläggningar. De största fyndigheterna av  malakit finns i Ryssland, Kongo, Zambia och Australien.

Historisk användning

Malakitens  historia sträcker sig tillbaka till antiken. I det gamla Egypten  användes malakit mycket både som prydnadssten och i pulverform som  ögonsmink. Egyptierna trodde också att malakit kunde skydda bäraren från  onda makter och främja hälsa. Det användes också flitigt under  3000-talet f.Kr. som ett dekorativt element i juveler och amuletter.

Under  antiken och medeltiden spred sig användningen av malakit över Europa  och Mellanöstern. Den var särskilt populär under det ryska tsarväldet  under 1800-talet, där stora mängder malakit bröts i Uralbergen. Ryssland  blev känt för sina extravagant stora malakitstycken och använde stenen i  allt från små juveler till stora arkitektoniska projekt. Ett av de mest  imponerande exemplen är Malakitrummet i Vinterpalatset i Sankt  Petersburg, där stora paneler och kolumner kläddes med malakit.

Symbolik och kulturell betydelse

Malakit  har ofta associerats med transformation och inre klarhet. Den har  använts i olika kulturella och andliga sammanhang för att främja  emotionell läkning och förståelse. På grund av dess kopplingar till  koppar och dess förmåga att förekomma nära koppargruvor, har den också  haft en symbolisk koppling till handel och industriell tillväxt.

Modern användning

Idag  är malakit fortsatt populär i smyckestillverkning på grund av sin  distinkta färg och mönstring. Den används också i esoteriska sammanhang  som en sten för healing och skydd. Dess förmåga att vara både vacker och  symbolisk håller den kvar som en favorit bland ädelstenar världen över.

Malakit ryskt mode från tidigt 1800-tal

Malakit  har en särskilt intressant och rik historia i Ryssland, där den varit  högt värderad både för sin skönhet och för sin användning i storstilad  arkitektur och konst. Från 1800-talet och framåt blev malakit en symbol  för rysk nationalstolthet och rikedom, mycket tack vare de stora  fyndigheterna i Uralbergen.

Fyndigheter i Uralbergen

Uralbergen  visade sig vara en rik källa för malakit under 1800-talet, vilket ledde  till att Ryssland blev en av de främsta producenterna av denna sten.  Malakiten från Ural var känd för sin exceptionella kvalitet och de stora  block som bröts där. Dessa block tillät hantverkare att skapa större  och mer imponerande konstverk och arkitektoniska element än tidigare  varit möjligt.

Användning i rysk arkitektur och konst

I  Ryssland användes malakit främst i dekorativa och lyxiga sammanhang.  Det mest berömda exemplet på malakitens användning i Ryssland är kanske  Malakitrummet i Vinterpalatset i Sankt Petersburg. Detta rum är  utsmyckat med stora paneler av malakit och har kolonner och andra  dekorativa element klädda i denna imponerande gröna sten. Det tjänade  ursprungligen som mottagningsrum för tsarinnor och är ett glänsande  exempel på malakitens betydelse i rysk dekorativ konst.

Konsthantverk

Förutom  dess arkitektoniska användning, blev malakit även populärt för  tillverkning av lyxiga konstföremål såsom byråer, klockor, vaser och  smycken. Hantverkare utnyttjade malakitens mönstringar för att framhäva  dess naturliga skönhet, ofta i kombination med andra ädla material som  guld och ädelstenar.

Symbolisk betydelse

I  Ryssland symboliserade malakit inte bara lyx och rikedom utan även  teknisk och konstnärlig skicklighet. Användningen av malakit i  storskaliga och offentliga byggnader och i fina konsthantverk speglade  Rysslands ambitioner och stolthet under tsartiden.

Nutida Ryssland

Även  om malakit inte längre bryts i lika stor omfattning i Ryssland som  under 1800-talet, kvarstår arvet av dess användning. Föremål och  byggnader som innehåller malakit är bevarade som kulturella skatter och  fortsätter att dra till sig besökare både nationellt och  internationellt. Malakit anses fortfarande vara en viktig del av  Rysslands kulturella och historiska identitet.