Företagsinformation

  • Företagets namn: Mr Fredrik AB
  • Företagets säte: Enköping
  • Företagets organisationsnummer: 556755-0792
  • Företagets VD: Fredrik Strömblad
  • Företagets officiella adress: Mr Fredrik AB, Veckholm Ekholmen 28, 745 99 Enköping
  • Företagets telefon och mail: 070-6605980, [email protected]