Retur (ångerköp och reklamation)

Det är viktigt att returer sker på ett korrekt sätt, för att du skall få en korrekt och smidig behandling av ditt ärende. Du kan välja returnera en vara på grund av att du ångrat dig och då tillämpar vi de sk "ångerveckorna" eller för att produkten inte fungerar eller är skadad när du plockar upp den ur paketet.

Ångrar ditt köp

Du skall innan 2 veckor har gått från det du hämtade ut paketet meddela oss om du ångrat ditt köp. Du skall inte skicka tillbaka produkten utan avvakta att vi skickar dig en returfraktsedel för att skicka tillbaka produkten. Produkten skall vara i samma skick som när du mottog varan. Den skall vara i sin originalförpackning och var minst lika väl emballerad som när du mottog den. Skulle det inte vara fallet och den kommer tillbaka, till Mr Fredrik, använd eller i skadat skick kan vi inte acceptera att du ångrat köpet. Notera också att alla avvikelser från den ursprungliga kvaliteten eller skicket ansvarar du för till dess vi mottagit paketet, dvs också transporten tillbaka.

  1. Så kontakta oss för att ångra köpet
  2. Vänta på att få en returfraktsedel
  3. Packa varan i ursprungsförpackning 
  4. Packa varan väl

Reklamation

Du skall omgående då du upptäcker felet reklamera den till oss, via mail eller telefon. Vi kommer då utfärda en  returfraktsedel, så du kan skicka tillbaka produkten. Du måste packa den väl då du ansvarar för skicket av produkten tills vi packat upp den. Vi avhjälper felet men tar inte ansvar för transportskador eller andra skador som uppstått innan vi packat upp produkten.

Vi kommer efter det att vi fått varan i retur, att reparera den och skicka den tillbaka till dig i fullgott skick, såsom produkten var då vi pacakde upp den. Om detta inte låter göra sig kommer vi då att skicka dig en ny produkt.

  1. Så kontakta oss för att reklamera produkten
  2. Vänta på att få en returfraktsedel
  3. Packa varan i ursprungsförpackning 
  4. Packa varan väl
  5. Vi reparerar eller konstaterar att vi skickar en ny produkt.