Christmas decorations - HEART - hand-cast in pewter, stamped Munka

  • 14.18 EUR

Julpynt - HJÄRTA - handgjuten i tenn, stämplade Munka

In stock
Article Number: JUL0016
Share
Julpynt - HJÄRTA - handgjuten i tenn, stämplade Munka