Candle  stick  in brass and nickel plated from Gusums Messing

Gusums Messing has a long history of manufacturing candlesticks, which serve as symbols to spread light and beauty during the dark seasons. From being solely a luxury for the upper class, candlesticks have become more accessible over the centuries, expressing style and elegance for a broader audience.

In the impressive range of candlesticks from Gusums Messing, one finds a fusion of classic designs from the 17th century to modern and timeless patterns. Many of these candlesticks have also undergone nickel plating to recreate the shine that was previously only found on silver-plated models, making them more affordable without compromising quality.

The meticulous manufacturing process and high-quality materials ensure that each candlestick is an artistic and functional masterpiece. By combining traditional craftsmanship with modern technology, Gusums Messing succeeds in creating candlesticks that not only spread light but also a sense of luxury and dignity in every room they are placed in.

Whether it's to create a romantic atmosphere at the dinner table or to illuminate a room with style and elegance, candlesticks from Gusums Messing are the perfect choice. With a history spanning centuries and a passion for creating timeless and beautiful objects, Gusums Messing continues to be a symbol of tradition and elegance in every home.


Night candlestick, brass

55.27 EUR 27.64 EUR
In stock

Candlestick pineapple top, brass

66.75 EUR 33.38 EUR
In stock

Night candlestick, crown, in brass

57.83 EUR 28.91 EUR
In stock

Gusums Messing ljusstake genom tiderna

Gusums Messing står för tradition och elegans i ljusstakari mässing eller nickelpläterade mässing. Gusums Messing har en lång historia av tillverkning av ljusstakar, som fungerar som symboler för att sprida ljus och skönhet under de mörka årstiderna. Från att ha varit enbart en lyx för överklassen, har ljusstakarna genom århundradena blivit mer tillgängliga och ett uttryck för stil och elegans för en bredare publik.

I det imponerande sortimentet av ljusstakar från Gusums Messing finner man en fusion av  klassisk design från 1600-talet till moderna och tidlösa mönster. Många  av dessa ljusstakar har också genomgått en nickelplätering för att  återskapa den glans som tidigare endast fanns på silverbelagda modeller, vilket gör dem mer prisvänliga utan att kompromissa med kvaliteten.

Den noggranna tillverkningsprocessen och det högkvalitativa materialet  säkerställer att varje Gusums Messing ljusstake är ett konstnärligt och funktionellt mästerverk. Genom att kombinera traditionellt hantverk med modern teknik, lyckas Gusums Messing skapa ljusstakar som sprider ljus och förmedlar en känsla av lyx och värdighet i varje rum de placeras i. Oavsett om det är för att skapa en romantisk atmosfär vid middagsbordet eller för att lysa upp ett rum med stil och elegans, är ljusstakar från Gusums Messing det perfekta valet för dig. Med en historia som sträcker sig över århundraden och en passion för att skapa tidlösa och vackra föremål, fortsätter Gusums Messing att vara en symbol för tradition och elegans i varje hem.