Fountain package; frog in bronze, 12 cm, pump, hose

  • 94.53 EUR

Grodfontän, 12 cm (FON0085) inklusive pump,(PUM0252), slang och frakt. Du kan sedan köpa till vårt fat i form av  ett blad   (FAT0001!) eller snä

In stock
Article Number: FON1001
Share

Grodfontän, 12 cm (FON0085) inklusive pump,(PUM0252), slang och frakt.
 Du kan sedan köpa till vårt fat i form av  ett blad   (FAT0001!) eller snäckskal (FAT0056) som är avpassade för denna fontän.

Läs om hur du monterar pumpen.