Pumpar till balkong och trädgård

Våra pumpar är gjorda för att passa våra fontäner primärt, men kan naturligtvis användas till alla typer av fontäner.

De är nästan uteslutande 12V, för att om olyckan är framme inte orsaka skador på djur eller barn. De är alla IP44-klassade, vilket gör att transformatorn kan vistas i fuktig miljö utan att ta skada.

Vi har genom vår erfarenhet av pumpar och installationer lärt oss att sladden skall vara lång för att nå långt ut i trädgården eller balkongen. Vår sladd är hela 8 meter lång. Dessutom ingår den slang som skall kopplas mellan pumpen och själva fontänen.

Vi har till varje fontän en rekommendation till vilken pump du skall använda vilken fontän. Känner du dig osäker så kontaktar du oss så hjälper vi dig med det.